STUW logo

Master-thesis integratie DTP

graduate research
Jeroen Jansen en Max Tönis zijn beide afgestudeerd in 2021 met hun Master Thesis. Beide hebben bestudeerd hoe DTP energiedammen scoren in het elektriciteit systeem.
Beide komen tot de conclusie dat dammen met opslag gunstig scoren in het elektriciteit systeem. Met name de opslagvariant is daarbij gunstig.
  • Jeroen Jansen is nu afgestudeerd aan de RUG in 2021 op het onderwerp “Evaluating the integration and potential role of dynamic tidal power technology in the future decarbonized power system.”
  • Hij concludeert:
The addition of DTP contributes mostly positive to the system performance. Operational and capital system costs that have been reduced up to 2.5 % and 0.5 % respectively, whilst the net emissions are reduced up to 19% and the ratio of iRES curtailment remains stable. DTP could therefore be considered a favourable alternative for the aforementioned technologies, considering an improved general system performance.
The performance of DTP in integrated state shows promising results, as the average capacity factors lay between 31 and 32 %, hence the LCOE remains competitive compared to other iRES sources when DTP is integrated. Only in highly intermittent systems, the capacity factor drops significantly to 23 %, and additional battery capacity is necessary to prevent excessive curtailment.
https://www.dynamictidalpower.eu/resources/Documenten/mEES_2021_JansenJR.pdf

Max Tönis studeerde af als ingenieur aan de TU Delft in 2021 met een 8,5 voor zijn master-thesis: “Designing Efficiënt Renewable Energy Portfolio’s: A
Dutch Case Study Including Dynamic Tidal Power”
Hij concludeert:
The results of this study indicate that regardless of the demand profile, The Netherlands’ VRE system would be most costs-efficient in meeting demand when comprised of approximately 75% DTP and 25% offshore wind.
https://www.dynamictidalpower.eu/resources/Documenten/MSc.-Thesis_Max-To%CC%88nis_4748220_Designing-Efficient-Renewable-Energy-Portfolios.pdf

Beide onderzoekers geven aan dat de kosten voor opslag geprojecteerd moeten worden op niet alleen het uitvlakken van eb en vloed maar tevens op het uitvlakken van dood en springtij.
De onderzoekers zijn daarbij uitgegaan van Li-ion batterijen. Inmiddels vast komen te staan dat met de valmeer technologie de totale opslagkosten teruggebracht kunnen worden tot circa 2 cent per kWh bovenop de LCOE.

Tönis geeft aan dat het systeem bij een aandeel van 70% van zon en wind in de totale elektriciteit vraag, leidt tot een curltailment van 29%. Louter curtailment leidt tot een kostenverhoging van de LCOE van 40%. Er wordt onderzocht in welke mate deze weggegooide stroom ingezet kan worden voor de waterstofproductie.

Astronomisch getij

Cyclus van dood- en springtij conform het astronomisch getijde in de Noordzee ter hoogte van IJmuiden