STUW logo

Congestie


AltText Congestie dossier Solar magazine. AltText Factsheet met oplossingsrichtingen uitgegeven door netwerkbedrijven.

Kernenergie


AltText Wiebes: Kernenergie wordt concurrerend (sept 2020)
Kernenergie kan na 2030 een concurrerende optie zijn voor de levering van CO₂-vrij regelbaar vermogen in Nederland. Dat concludeert minister Wiebes op basis van een rapport van nucleair dienstverlener Enco. De VVD lanceert meteen een plan om de bouw van drie tot tien centrales te stimuleren.
ENCO introduceert terecht de systeemkosten van zon en wind (congestie en opslagkosten). zie blok 53 van het rapport
AltText Adviesbureau Kalavasta hekelt rapport Enco (sept 2020)
  • Kerncentrales zouden maar 40% vollasturen kunnen draaien in het huidige markt systeem dat op merrit order is gebaseerd. Systeemkosten van zon en wind zouden zijn overschat. Rente op kapitaal van kernenergie zou onterecht gebruikmaken van overheidsgarantie.
  • DTP-Netherlands stelt: Zon en wind hebben als aanbodgestuurde systemen voorrang. Kernenergie moet je gebruiken voor de basislast en dat kun je dus gewoon afspreken. Dan draaien die wel hele hele jaar en goedkoop. Die voorziening moet je niet onderbrengen in het merrit order systeem;- dat doen we ook niet met kolencentrales.
  • DTP-Netherlands stelt: dat de systeemkosten voor zon en wind in veel rapporten onderschat zijn. Opslagkosten en netcongestie zorgen ervoor dat de kosten van de LCOE 3 tot 6 keer duurder worden.
  • Als je kernenergie als basislast wil is het logisch dat je de rentelasten voor langere periode door overheidsgaranties laag wil houden. Dat is nationaal belang.
  • Merrit order is gebaseerd op de laagste marginale kosten. Fossiel wordt uitgefaseerd en hoeven we niet meer te beschouwen. Voor kernenergie zijn de marginale kosten laag. Voor zon en wind zijn die ook laag, echter het sturen op die kosten van zon en wind leidt tot onderschatting van de maatschappelijke gevolgkosten in opslag. Het merrit order systeem voor de toekomst voldoet dan niet meer.
  • Kalavasta is wel transparant over haar berekeningen. De uitgangspunten kunnen in hun spreadsheets gemuteerd worden.

Wind


In China was reeds in 2017 te veel windstroom t.o.v. de vraag. 17% moet worden afgefakkeld - abandoning wind - opslag is zeer kostbaar. De trend toont dat 25% van de windstroom in 2020 onbenut blijft. In ons land en in Europa lopen we daar ook tegen aan zodra het aanbod van RES meer wordt dan de vraag.
Chinese Curltailment 2018 - Aan de Chinese universiteit onderzoekt wetenschapper Jinyang Fan de mogelijkheden om met lucht onder druk niet benutbare windenergie op te slaan. Het blijk dat in China 17% van de windstroomin 2017 niet benut kon worden (curltailment) - data van het nationaal bureau van energie administratie.
Duitse wind 2 sept 2020 Nord Deutsche Rundfunk
In Duitsland worden duizenden windmolens mogelijk stopgezet en ontmandeld nu de subsidieperiode eindigt.
AltText Vattenfall gaat tweede subsidieloze windpark op zee bouwen 10 juli 2019 AltText Kabels op zee zijn kwetsbaar en reparaties zeer kostbaar; (wel 12 miljoen pond per keer). Het Brits bedrijf Captapult biedt een systeem aan om tijdig problemen te detecteren. AltText In opdracht van het minsterie van EZK heeft het bureau Kalavasta een studie gemaakt naar de kosten van waterstof voor het jaar 2050. In bijgevoegde uitgebreide Excel sheet zijn de uitgangspunten te vinden.
Wij zetten vraagtekens bij de kosten van opslag en de LCOE (3 cent/ kWh) van wind op zee. Het op druk brengen van waterstof tot 100 bar wordt op 0,2 kWh per kg gesteld terwijl deze volgens de vakliteratuur 10 x hoger is. De vollasturen welke geprognosticeerd worden voor waterstofproductie liggen 800 uur hoger dan de vollasturen van de windturbines. We zien geen factor voor de stilstandsverliezen van windmolens. De prijzen van Electrolyzer-plants liggen een factor 8 - 9 lager dan wat er anno 2020 in de markt te koop is.
Lees hier de tekst van het rapport Kalavasta Hychain. Een Greenfield analyse.

Opslag


AltText Eerste Caverne in Zuidwendig gevuld met waterstof in 2026. Gasunie begint met gereedmaken van caverne. AltText In San Diego 250 MW batterij Li-ion geïnstalleerd, bedoeld voor korte termijn opslag. Commentaar van prof Fokko Mulder TU-Delft - NRC artikel 11 sept 2020 Laura Wismans. AltText Wetenschappelijke berekening van de vereiste opslagcapaciteit windturbines, Wei Wang -Hua Zhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China2013.
De studie betreft korte termijn opslag om 10 - 350 seconden fluctuaties te vereffenen.
AltText Jaarplan Staatstoezicht op de mijnen over ondergrondse opslag AltText 28 augustus 2020
NBD - Nano Diamond Battery - gebruikt kernafval in batterijen.
De Nobelprijswinnaars van dit principe claimen zeer lange levensduur en dito gebruikstijd.
AltText Nieuwe batterijen 50 x sneller en eeuwige levensduur (Store Dot - Israël) - Trouw mei 2019 AltText Topsector Energie over het belang van opslag en diverse methodes - 2019 AltText A comparative review of electrical energy storage systems for better sustainability. Pavlos Nikolaidisa, Andreas Poullikkasb, Department of Electrical Engineering, Cyprus University of Technology AltText Universiteit Eindhoven opent EIRES aug 2020. Eindhoven Institute for Renewable Energy. Focus ligt onder meer op opslag en systeemintegratie. AltText Sept 2020.
TNO en Universiteit Eindhoven (Prof. Olaf Adan) ontwikkelen “verliesvrije” batterij voor opslag warmte en elektriciteit. Over twee jaar wordt deze in de praktijk getest. Het project ontvangt EU subsidie - Bron Gawalo

Biomassa


Waterstof


Ad van Wijk 7 sept 2020 - Wiebes-fonds. “Zeer waarschijnlijk zal waterstof of het enige, of één van de programma's
zijn die ermee gefinancierd wordt”, zegt Ad van Wijk.
De hoogleraar Future Energy Systems verwacht dat het gaat om een bedrag van 600 tot 800 miljoen.
AltText Mogelijkheden en ontwikkelingen waterstof volgens Enpuls AltText 20% warmteproductie bruikbaar. Elektrolyse waterstof - TU delft promotieonderzoek - Dr.ir. TikTak 0kt 2019

Maritiem


AltText Vaarrroutes kunnen slechts via internationale verdragen gewijzigd worden - Friesch Dagblad 2019 AltText Scheepsexploiatie van vrachtvervoer op zee - Wiki - Overzicht van kosten posten AltText Nieuwsblad Transport Zeevaart. Atoombatterijen - Waterstof - grootste containerschip 25.000 containers

Turbines


Politiek


AltText Energie uit water. Carla Dik(CU) en William Moorlag (PvdA) stemden ermee in om een routekaart uit water op te stellen (EWA -2019) AltText Planbureau voor de leefomgeving Verkenning van routes naar een schone economie in 2050.
Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden - visie tot 2050 ( uitgave 2011).
In deze studie wordt zwaar geleund op biomassa en waterstof. Inmiddels is helder dat waterstof
prijzig is en biomassa op steeds minder draagvlak kan rekenen.
AltText Haalbaarheid green deal - Volkskrant Wouter bos Wouter Bos mag eindelijk zijn miljarden uitgeven. AltText Miljoenennota 2019 AltText Kamerbrief onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee. Brief van Minister Cora van Nieuwenhuizen 10 feb 2020 AltText Vissers verdeeld over Noordzee-akkoord - Fries Dagblad - 11 feb 2020

Besparingsopties


AltText Factsheet Warmtepompen (WKO) - RVO AltText Datacenters. Vrijwel alle stroom wordt omgezet en afgevoerd in warmte. Daarmee kunnen 600.000 huizen worden verwarmd.

Solar


AltText Prijzen zonnepanelen stabiliseren. De wereldmarktprijs per wattpiek (WP) bedraagt nu 15 Dollarcent.
Omgerekend is dat € 40 per paneel van 300 WP.
Systeemprijzen voor consumenten liggen in Nederland op € 1.25 per WP

Opmerkelijk


AltText Waarom wordt de natuurlijke logaritme natuurlijk genoemd? En wat kunnen we ermee? AltText Tennisracket keert om als je deze opgooit.
De stelling van het tennisracket of de stelling van de tussenas is een resultaat in de klassieke mechanica die de beweging van een stijf lichaam beschrijft met drie verschillende belangrijke traagheidsmomenten.
AltText September 2020
Nederlandse kinderen hebben het goed, ondanks alle berichten uit de media die anders beweren.
UNICEF heeft dat uitgezocht. Nederland staat op nr. 1
AltText Wereldwijd wordt schoon water steeds schaarser. The water network probeert daar wat aan te doen.
Stacks Image 81