STUW logo

Sorry voor deze pagina

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar mainstream ter discussie stellen is ongewenst en leidt tot uitsluiting, clearing, verneinen;- je wordt tenslotte niet meer uitgenodigd of nog erger geweerd aan de tafels waar besluitvorming ontstaat en projecten worden gegund. Simpelweg om het “NOT DONE” is.

Deze moeilijk vindbare pagina, in feite verstopt onder het hoofdstuk “other innovation”. Stelt een paar onderwerpen aan de orde, waar we ons druk over maken. En daarin kiezen we de aanpak die wij steeds kiezen:

Meningen baseren op feiten. En spiegels voorhouden. Want verandering van gedrag begint met verandering van denken. En zo hopen we een steentje bij te dragen aan een betere wereld.


Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet een soort morele opoffering of politiek dilemma of een filanropische kwestie. Duurzaamheid is het ontwerp uitgangspunt van alles.
Walther Walraven
Duurzame ontwikkeling geeft oplossingen voor de behoeftes van het heden, zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties te compromiteren.
Humsterland Energie

Welvaartsziekte: mooi zijn

Vroeger was mooi zijn een kwestie van geluk of pech. Tegenwoordig is het een prestatie, stelt filosoof Rebekka Reinhard in Mooi!. Wie niet naar de sportschool gaat, dankt zijn vetrandjes aan zichzelf. 

Nooit was de druk om er goed uit te zien groter dan nu. Door ons uiterlijk te verbeteren, denken we dat we ons beter gaan voelen.

De vraag: hoe word en blijf ik mooi? is niet meer weg te denken uit de gedachte van de moderne vrouw. Cosmetische ingrepen worden steeds normaler.

De weg naar geluk begint echter niet bij de plastische chirurg, maar tussen onze oren. Voor een 'mooi' leven heb je niet genoeg aan een platte buik, je hebt ook filosofische inzichten nodig.

Stacks Image 16
De onschuldige reclame boodschap van diverse merken make-up, kleding, schoenen en tasjes

Omdat je het waard bent!


Je bent niet zoveel waard dat door jou aankopen de zeeën vervuilen met plastic, oerworden gekapt worden voor palmolie plantages om jouw make-up en shampoo's produceren en miljarden liter schoon water verloren gaan voor de productie van jouw katoenen hippe jeans, topjes en hempjes.
Je bent het echt niet waard dat miljoenen levende wezens hun leefgebied moeten verliezen voor jouw hebberigheid.
Humsterland Energie

Koopkracht: de kracht om te laten liggen

Stacks Image 25
Stacks Image 27
Stacks Image 30
Stacks Image 32
Stacks Image 35
Stacks Image 37
Stacks Image 39
Stacks Image 41
Stacks Image 43
Stacks Image 45
Stacks Image 47
Stacks Image 50
Stacks Image 52
Stacks Image 54
Stacks Image 56
Stacks Image 58

Opmerkelijke standpunten en inzichten

Stacks Image 436
Stacks Image 438
Stacks Image 277
Stacks Image 279

INNOVATIEF DENKEN

Stacks Image 283

Verfrissend denken.

Stacks Image 287

Oh.. dus daarom hebben we mode!

Stacks Image 291
Stacks Image 293
Stacks Image 295
Stacks Image 297
Stacks Image 299
Stacks Image 301
Stacks Image 303
Stacks Image 305
Stacks Image 307
Stacks Image 309
Stacks Image 311
Stacks Image 313
Stacks Image 315
Stacks Image 317
Stacks Image 319
Stacks Image 321
Stacks Image 323
Stacks Image 325
Stacks Image 327
Stacks Image 329
Stacks Image 331
Stacks Image 333
Stacks Image 335
Stacks Image 337
Stacks Image 339
Stacks Image 341
Stacks Image 343
Stacks Image 356
Stacks Image 358

Het nieuwe genieten

Stacks Image 362
Stacks Image 364
Stacks Image 366
Stacks Image 368

Ideale afstand tussen molens: 15 x wiekdiameter

Stacks Image 372
Stacks Image 374
Stacks Image 376
Stacks Image 378
Stacks Image 380
Stacks Image 382
Stacks Image 384
Stacks Image 386
Stacks Image 388
Stacks Image 390
Stacks Image 392
Stacks Image 394
Stacks Image 396
Stacks Image 398
Stacks Image 400
Stacks Image 402
Stacks Image 404
Stacks Image 406
Stacks Image 408
Stacks Image 410
Stacks Image 412
Stacks Image 414
Stacks Image 416
Stacks Image 418

Geboorte van DTP

Stacks Image 422

Kosten van waterstofroute

slow fashion, blijft fashion


- fashion drijft onze hebberigheid -

Kanker is een ruimte innemend proces

De onschuldige reclame boodschap van bouwmarkten

Wij zijn gemaakt om te maken!


Wij zijn eerder gemaakt om te vernielen.
Kankers worden in de medische wetenschap ruimte in nemende processen genoemd;- in vaktermen RIP's. Die RIP's verdringen de leefruimte van gezonde cellen. Dat zijn goedaardige kankers. Kwaadaardige dringen binnen in de gezonde cellen. Die leiden meestal tot de dood en zijn vrijwel niet operabel.
Voor alles wat leeft op aarde zijn wij RIP's. We verdringen andere leven, zodat ze niet meer kunnen leven.
Met nanodeeltjes en chemie dringen we binnen bij planten, zoogdieren, reptielen, amfibieen, weekdieren, volgels, vissen, insecten en baterieen……
Wij maken niet, wij vernielen voornamelijk. En vaak voor de fun of omdat het de kortse weg lijkt of omdat een klein clubje er veel aan kan verdienen (bijvoorbeeld plamolieplantages)
Dat vernielen keert zich tegen ons, want we verwoesten de plek waar wij moeten leven.
Humsterland Energie
Stacks Image 68

Ons koop gedrag maakt dat jagers jagen, ondernemingen oerwouden kappen, reisorganisaties natuurgebieden verpesten, vliegtuigen en cruiseschepen de lucht vervuilen/…/…./….

De geluksmaffia

Waarom onderzoek naar geluk niet deugt en zelfs gevaarlijk isRong Zwemmer - Filosofie magazine

Onderzoek naar geluk deugt niet, zegt filosoof Coen Simon. Het is bovendien gevaarlijk: ‘De geluksmaffia maakt het individu beheersbaar.’


Bijna 90% van de Nederlanders pretendeert gelukkig te zijn, toont nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het recent verschenen ‘World Happiness Report 2017’ staat ons land op de zesde plaats van gelukkigste landen van de wereld. Dit lijken goede berichten, maar Simon legt uit waarom dit soort geluksonderzoeken niet deugen en bovendien gevaarlijk zijn. ‘Als uit dit onderzoek blijkt dat 90% gelukkig is, maar uit ander onderzoek blijkt dat 40% van de volwassenen in Nederland eenzaam is, dan is er óf iets mis met de onderzoeken, óf met de gebruikte definities van deze termen.’
 
Gevaarlijk
Deze geluksonderzoeken zijn volgens Simon niet onschuldig. ‘Als uit cijfers blijkt dat mensen gelukkig worden van een bepaald product, dan gaan we de werkelijkheid aanpassen om mensen op die manier gelukkig te maken. Juist doordat dit soort onderzoeken invloed hebben op beleid, wordt het gevaarlijk. Je denkt dat je geluk meet, en vervolgens ga je de werkelijkheid aanpassen aan de zogenaamde wensen die mensen hebben. Maar het punt is dat je niet eerst geluk meet.’

Er moet dan ook hard tegen de ‘geluksmaffia’ worden opgetreden. ‘Het is geen stoere taal om die onderzoekers geluksmaffia te noemen. Geluksonderzoeken vormen een onderdeel van het neoliberalisme dat het individu beheersbaar maakt. Geluk klinkt zo zachtaardig, maar dat is het beslist niet. Er gaat een gigantische hoeveelheid geld in die geluksonderzoeken om, allemaal omdat daar veel geld mee te verdienen is. Dit komt omdat je de behoefte van de consument aan het meten bent. Als ik weet wat jou gelukkig maakt kan ik dat produceren en kan ik daar geld aan verdienen. Zo simpel is het.’
 
Herhaling van cultuur
Het systeem van meten bij sociaalwetenschappelijk onderzoek naar geluk deugt niet, zegt Simon. Deze onderzoeken trekken het begrip geluk uiteen tot vooraf bepaalde meetbare entiteiten, denk hierbij aan: relaties, inkomen, of werk. Vervolgens gooien de onderzoekers de uitslagen van deze metingen bij elkaar en dan geven ze een algemeen oordeel over geluk. Dit is verkeerd.

‘Alles is in deze onderzoeken is van tevoren bedacht: het onderzoek legt de proefpersonen al voor van welke producten ze wel of niet gelukkig kunnen worden. Het onderzoek vraagt bijvoorbeeld wil je een pannenkoek of wil je een aanslag? Mensen willen liever een pannenkoek, en dan moeten we dus meer pannenkoeken maken en moeten er minder aanslagen zijn. Maar geluk werkt niet op deze manier. Geluk bestaat in een veelvormigheid. Geluk ontstaat door omstandigheden die gebeuren. Dit laat zich niet afmeten aan de culturele producten die er zijn. Als wij mensen vragen wat zij het liefste willen van de producten die er al zijn, kun je alleen maar je cultuur herhalen. Hierdoor zullen de resultaten altijd hetzelfde blijven.’
 
Geluk als verhaal
Het onderzoek van het CBS vraagt volgens Simon niet naar geluk. ‘Het onderzoek vraagt: als je een cijfer geeft voor hoe gelukkig je bent, hoe hoog zou dat cijfer dan zijn? Dan vraag je alleen niet naar geluk, maar dan doe je alsof je naar geluk vraagt. De proefpersoon moet antwoord geven op een gelukschaal, maar de proefpersoon weet niet eens wat geluk betekent en dat wordt niet aan de orde gesteld.’

Het probleem is dat er niet een definitie van geluk bestaat, legt Simon uit. ‘Er is een verschil tussen een trap tegen je schenen voelen en je gelukkig voelen: dat is het verschil tussen een primair gevoel en een gemoedstoestand. Bij dat primaire gevoel komt geen ratio aan te pas. Daar is het onderscheid tussen mens en dier ook niet aanwezig. Maar als het gaat om geluk, maar ook bijvoorbeeld melancholie, blijdschap, wanhoop: dat zijn allemaal narratieve gevoelens die een verhaal met zich meedragen. Geluk bestaat alleen voor zover er een verhaal over bestaat.’

Geluksgevoelens kun je daarom niet meten: je kunt er alleen over praten. ‘Als ik jou vraag om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven hoe gelukkig je bent en jij zegt 9, dan ga ik vragen: hoe kom jij zo gelukkig? Vertel maar eens? Dan komt er een verhaal en daar gaat het precies om bij geluk. Zo’n verhaal is niet inpasbaar in dit onderzoek systeem.’

Bent u benieuwd geworden naar het werk van Coen Simon? Lees dan hier Filosoferen is makkelijker als je denkt, waarin hij korte metten maakt met de clichés en dogma’s van onze tijd. 

Taal grapje: Filosofie is niet gemakkelijker dan je denkt, wel gemakkelijker als je denkt.

00ef0ddc70c6598d1e3992d1d31b4322

De mens heeft gewonnen van de natuur

Stacks Image 432

De mens heeft gewonnen van de natuur!


Shell: Renewables are not yet profitable compared tot fossile

If humans are going to keep living in the style to which we're accustomed, we need to find alternatives for fossil fuels. Partly that's because we need to reduce pollution — and partly because those fossil fuels are going to run out. But alternative forms of energy may look a lot weirder than you think.

Ben van Beurden CEO shell 2020
Ben van Beurden CEO Shell 2020


Natuurlijk willen we meer doen om bijvoorbeeld de luchtvaart minder CO₂-intensief te maken, maar op dit moment is dat moeilijk. Het kan wel vrij snel met hoogwaardige biobrandstoffen, maar het maken daarvan is vijf keer zo duur als een olieproduct. Hoe gaan we dat oplossen?’

Bijvoorbeeld met de afvang en opslag van CO₂.
‘Uiteindelijk is het heel moeilijk geld verdienen met afvang en opslag van CO₂. Het is een kostenpost. Je kunt verliezen vermijden. Ik vind het prima om risico te lopen. Prima ook om op pioniersprojecten niet de allerhoogste winstverwachtingen te hebben. Maar we kunnen het niet op heel grote schaal gaan doen, daar vervolgens miljarden op afschrijven en onze aandeelhouders vertellen dat ze heel trots mogen zijn dat wij onze maatschappelijke plicht hebben gedaan. Zo werkt het niet. We kunnen onszelf niet anti-economisch inrichten. Dat mandaat hebben we niet.'

Daar wringt het wel, omdat veel mensen zich daardoor afvragen hoe serieus Shell is met zijn klimaatambities. Want als Shell echt bezorgd is over klimaatverandering, moet je misschien aanloopverliezen accepteren en andere prioriteiten stellen. Shell investeerde van 2016 tot eind 2019 $2,3 mrd in nieuwe energie. In totaal investeerde uw bedrijf in die periode zo'n $89 mrd.
‘Ik denk niet dat je sneller kunt lopen dan de maatschappij en je klanten. Je kunt ze aanmoedigen en laten zien dat als de maatschappij de juiste dingen kiest, wij dan ook de daad bij het woord voegen. En dat doen we ook. Maar we kunnen niet opeens stoppen met benzine en alleen nog maar elektriciteit gaan verkopen, ook al is daar geen vraag naar. Dat kun je misschien even volhouden, maar je verliest een heel belangrijk aspect: economische duurzaamheid. FD juli 2020.

Schermafbeelding 2020-07-04 om 10.28.58