STUW logo

Bestuur

René Westerink

René Westerink is ondernemer met een eigen adviesbureau. Als RA is hij gespecialiseerd in financial turn-around management. Zijn expertise, connecties in de financieële wereld en onderhandeligs- vaardigheden zijn van belang voor de op handen zijnde samenwerking met de industrie voor de DTP ontwikkeling.

Walther Walraven

Walther Walraven heeft diverse directie en bestuurs-functies bekleed. Hij is zeer gemotiveerd om DTP tot een succes te maken. Walther heeft DTP met dammen ook ontdekt, verder ontwikkeld met stichting Humsterland Energie en vindt dat we nu de krachten moeten bundelen. DTP is te groot om het separaat aan te vliegen.

Ambassadeurs

Harm Post

Harm Post bekleedt diverse bestuursfuncties. Vanaf het eerste uur (2018) is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van energiedammen in zee. Wij zijn verheugd dat er altijd een beroep op Harm kan worden gedaan.

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst beraardt zich over een bestuursfuctie voor de stichting DTP. In de meantime is GertJan beschikbaar als ambassadeur van de stichting. Zijn expertise is zeer welkom voor het ontwikkelingstraject dat voor ons ligt.

mr. drs. Marjan Minnesma

Marjan Minnesma is zeer gemotiveerd om de uitstoot naar nul te brengen. Omdat energiedammen een substantiële bijdrage leveren ondersteunt Marjan de stichting.

We weten wat er moet gebeuren, laten we aan de gang gaan!


Project bureau

Het DTP project is opgedeeld in fasen.

1. Validatie
2. Design dam met turbines en functionaliteiten
3. Systeemintegratie in overleg met primair TenneT
4. Maatschappelijke acceptatie stakeholders Noordzee, waarbij overheid overtuigd moeten worden om DTP te tenderen

Fase 1 bestaat uit twee gedeeltes.
a. De theoretische validatie
b. De praktische implementatie in de Noordzee.

De oprichting van het project bureau is pas aan de orde als fase 1 succesvol is afgerond.

Een goede open relatie en afstemming tussen stichting en stuurgroep is zeer van belang voor het realiseren van het DTP project. Het politieke draagvlak is nog allerminst gerealiseerd. Zeker ook nog niet bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Dat versnellingskrachten uit het getij leiden tot forse opstuwhoogtes tegen dammen in zee is in de kring van ingewijden wel geaccepteerd. Echter de bewijsvoering van de hoeveelheden energie die daarmee gewonnen kunnen worden is nog geen gemeengoed in de science community. Daarom is validatie een fundamentele stap die moet worden gezet, voordat er verdere stappen kunnen worden ondernomen.In de wetenschap vertrouw je alleen de dingen die je kunt bewijzen.220px-Albert_Einstein_1947


Stacks Image 154