STUW logo

Stacks Image 219

Welkom op onze website


DTP-Netherlands richt zich op professionals in de energietransitie.
We denken mee met de beleidsmakers in onze regering en de EU.

Hoe kunnen we de energievoorziening veilig, goedkoop en uitstootvrij maken;-
rekening houdend met wat er in de afgelopen decennia is opgebouwd?

DTP
netherlands

developing tidal grid fuel


DTP Netherlands stelt zich ten doel energie uit waterstromen op te wekken. En daarbij veel belovende technolgie door onderzoek, beproeving en ontwerp marktrijp te maken.


UItstoot gram CO2 per kWh
(bouw,onderhoud & operationeel noodzakelijk toegevoegde energie voor netstabilisatie)

Kernenergie 11-15 gram
Powerdammen 12-18 gram
Wind op zee 12 - 15 gram plus 100 - 150 gram extra voor netstabilisatie (bijstook met gascentrales om productiegaten te vullen)

Geheel Nederlands netwerk produceert gemiddeld 450 gram/kWh

Stroomverbruik in ons land bedraagt ruim 120 miljard kWh. Powerdammen in zee kunnen ruim 50% van die stroom produceren, als CO2-vrij regelbaar vermogen.
En tevens als baseload zonder de congestie- en opslagkosten zoals bij zon- en windstroom. Deze powerdammen kunnen de steenkool centrales vervangen.
- - - - - - -
Energie uit water draagt tot nog toe voor 1 promille bij aan de stroomvoorziening in ons land. Power dammen kunnen de helft van alle stroom groen maken. Dat is 500 keer meer.

Wat is Dynamic Tidal Power?

Aangenaam kennis te maken, wij zijn DTP Netherlands. DTP staat voor Dynamic Tidal Power. Misschien wel de meest veelbelovende baseload producent van groene stroom, zónder CO2 productie. Wij hebben als Stichting het doel om de realisatie van DTP- dammen in de Noordzee te versnellen. Daarom zoeken wij samenwerking met industriële partners en energiebedrijven om de dammen in Nederland én daarbuiten te realiseren.

Wij houden van heldere taal. We hebben financiering nodig voor het aanjagen van de industriële ontwikkeling, daarvoor is € 10 - €12 miljoen begroot. Hiermee worden de randvoorwaarden gerealiseerd om voor Nederland een baseload te bouwen, zonder CO2 productie, die 30 tot 60 miljard kWh per jaar oplevert. Hoe? Dat leest u op deze website. U kunt ook een samenvatting downloaden.

DTP is een technologie waarbij dammen in zee loodrecht op de stroming worden geplaatst. In de dammen bevinden zich turbines. Het getijde stroomt tegen de dam waardoor er voor en achter de dam een waterhoogteverschil ontstaat. Dit is afhankelijk van de getijde stroming en varieert tussen de 1 tot 3 meter. Dit hoogteverschil leidt tot hoge stroomsnelheden die krachtig door de turbines vloeien. Hierdoor worden er per turbine 100 tot 200 x meer elektriciteit opgewekt dan met losse turbines in zee.
dam met turbine

Door gebruik te maken van de natuurlijke beweging van de getijde is het mogelijk om goedkoop stroom te produceren en dit als baseload met opslag te gebruiken. De opslag voor baseload in powerdammen is een factor 500 goedkoper dan bij het gebruik van wind op zee als energiebron.

Wat is een baseload en hoe is het management van elektriciteit in Nederland geregeld.
De concentratie van duizenden turbines in één dam maken de kostbare aansluiting op het grid voor dammen een factor 10 - 20 goedkoper dan het aansluiten van windparken op zee met duizenden turbines. De hoge kosten voor reparaties van kabelbreuk is bij dammen non-existent.
Ook de voor vissen hinderlijke sterke electromagnetische veldstraling rondom de kabels op de zeebodem, is bij dammen niet aanwezig.


DTP


Met powerdammen
1000 -1500 miljard kWh stroom
modiaal

beste locaties:
ondiepe kusten
met flinke getijde stroming

Competitive analysis

2019 - 2030


Marktkansen powerdammen in zee.

KOPPEL KANSEN

Powerdammen in zee

Mogelijkheden om in te haken

Powerdammen in zee bieden vele koppelkansen voor economische actviteiten.

STROOM ZONDER PRODUCTIEGATEN


We dagen industrie, wetenschap en de overheid uit om samen m.b.v. dammen in zee een basislast te maken voor Nederland, waardoor kolencentrales kunnen sluiten.

Stacks Image 84

kWh prijs marktcomform


In de komene 5 jaar werkt de stichting aan het martrijp maken van dynamic tidal power (DTP) met getijde stuwen in de Noordzee.